Cramer El-service

Cramer El-service, Strømmen 2, Kjeldbjerg, 7800 - Skive. Tlf.: 97 54 51 52. CVR: 31 48 93 26

Varmepumper og klimaanlæg i Viborg og Skive

  • Salg af varmepumper
  • Reperationer af alle typer varmepumper

Cramer El-service er autoriseret kølefirma med en KMO godkendelse. Det betyder, at Cramer El-service må installere, fejlsøge og reparere køleanlæg og varmepumper.

Endvidere forhandler vi også med varmepumper af flere mærker bla. Panasonic, der er én af de førende på området med en garanti på helt op til 5 år.

Kontakt os og få den optimale løsning til boligen, sommerhuset eller blot som tilskudsvarme for at spare penge og Co2.

Vores former for varmepumper

Luft til luft

 

Energien hentes her fra udeluften eller fra udsugningsluften fra mekanisk ventilation og varmen blæses ind i huset som opvarmet luft. Denne type anlæg kan ikke anvendes til opvarmning af brugsvand.

Luft til vand

 

Her hentes energien fra udeluften eller fra udsugningsluften i forbindelse med mekanisk ventilation og omsættes til varmt vand, som kan bruges til opvarmning og varmt brugsvand. Effektiviteten er typisk lidt dårligere end for jordvarmeanlæg, men anlægsudgifterne er til gengæld lavere. Sådanne anlæg kan f.eks. være relevante i huse med mindre opvarmningsbehov, herunder lavenergihuse.

Hvad er en varmepumpe?

Varmepumper fungerer ved at flytte energi fra et lavere temperaturniveau (omgivelserne) til et højere temperaturniveau (husets opvarmningssystem). Dette sker ved, at et kølemiddel skiftevis fordampes og kondenseres. Processen er identisk med den, der foregår i et køleskab, men med en varmepumpe føres energien ind i bygningen, hvor der i et køleskab føres energi ud af skabet.

Til at drive varmepumpen anvendes elektricitet. For hver enhed elektricitet kan effektive varmepumper give op til 4 enheder varme.

Døgnvagt på telefon 97 54 51 52

© Copyright - LBC-Consult, - All Rights Reserved ®